თვითიზოლაცია ფიზიკოსებისთვის: 10 ინტეგრალი, რომელიც კარანტინში უნდა აიღო

“როგორ მოვაწყობდი? — ამბობს რესპონდენტი, ცოცხლდება, — როგორ და მთელ ქალაქს კარცერებით მოვფენდი.“ ნაჩქარევ ნაბიჯებს, შრომას და მეცადინეობას ნაჩვევი ჩვენი მკითხველი დღეს, ალბათ, თავს ერთგვარი ჩიხის წინაშე აღმოაჩენს. იმ დროს, როდესაც გარეთ თოვს და ვირუსიც დათარეშობს, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა შინ ყოფნას გვავალდებულებს….

რატომ ვრცელდება ეპიდემია ექსპონენტურად

როგორც წესი, როცა საქმე ადამიანებს ეხებათ, ძალიან რთულია კანონზომიერების დაჭერა. ფიზიკოსების ტერმინით, ადამიანების კოლექტივს, როგორც ფიზიკურ სისტემას, ძალიან მაღალი თავისუფლების ხარისხი აქვს. შესაბამისად, კარგი მოდელის მოძებნა არც ისე მარტივია ხოლმე. მაგრამ, ხშირად, ისევე როგორც ბუნების სხვა ნაწილები, ადამიანებიც შეგვიძლია რაიმე…

ველი: დასაწყისი

ეს არის სულ პირველი სტატია, რომელიც „იბეჭდება“ „ველის“ ელექტრონულ ჟურნალში და შესაბამისად, დავიწყებთ მცირე „იყო და არა იყო რა”-თი. ერთ დღესაც ერთ აუდიტორიაში არაერთი „ფიზიკოსი“ ერთად შეთანხმდა იდეაზე, რომ საჭიროა ქართული სამეცნიერო ჟურნალის არსებობა. ზოგს წერა უნდოდა, ზოგიც ბავშვობის ჟურნალისტობის…

Back to top