თვითიზოლაცია ფიზიკოსებისთვის: 10 ინტეგრალი, რომელიც კარანტინში უნდა აიღო

“როგორ მოვაწყობდი? — ამბობს რესპონდენტი, ცოცხლდება, — როგორ და მთელ ქალაქს კარცერებით მოვფენდი.“ ნაჩქარევ ნაბიჯებს, შრომას და მეცადინეობას ნაჩვევი ჩვენი მკითხველი დღეს, ალბათ, თავს ერთგვარი ჩიხის წინაშე აღმოაჩენს. იმ დროს, როდესაც გარეთ თოვს და ვირუსიც დათარეშობს, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა შინ ყოფნას გვავალდებულებს….