კატეგორია: ამოცანები

დროის “შენელება” ფარდობითობის თეორიაში

ხალხს ყოველთვის აინტერსებს “რა დროს ესაა?”. მაგრამ არასოდეს – “რა დრო ესაა?”. მართლაც, ჩემო კარგო, რა დროზე მელაპარაკები, რაიმეგვარ შინაგან ინტუიციაზე თუ ყოველგვარი დამკვირვებელ-დასაკვირვებელისა და ცვლილების გარეშე არსებულ იდეაზე? უკანასკნელი შეკითხვის პირველ ნაწილზე პასუხის გაცემას არც შევეცდები, მაგრამ თუკი მომედავებით,…

თვითიზოლაცია ფიზიკოსებისთვის: 10 ინტეგრალი, რომელიც კარანტინში უნდა აიღო

“როგორ მოვაწყობდი? — ამბობს რესპონდენტი, ცოცხლდება, — როგორ და მთელ ქალაქს კარცერებით მოვფენდი.“ ნაჩქარევ ნაბიჯებს, შრომას და მეცადინეობას ნაჩვევი ჩვენი მკითხველი დღეს, ალბათ, თავს ერთგვარი ჩიხის წინაშე აღმოაჩენს. იმ დროს, როდესაც გარეთ თოვს და ვირუსიც დათარეშობს, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა შინ ყოფნას გვავალდებულებს….

Back to top