ველი: დასაწყისი

ეს არის სულ პირველი სტატია, რომელიც „იბეჭდება“ „ველის“ ელექტრონულ ჟურნალში და შესაბამისად, დავიწყებთ მცირე „იყო და არა იყო რა”-თი. ერთ დღესაც ერთ აუდიტორიაში არაერთი „ფიზიკოსი“ ერთად შეთანხმდა იდეაზე, რომ საჭიროა ქართული სამეცნიერო ჟურნალის არსებობა. ზოგს წერა უნდოდა, ზოგიც ბავშვობის ჟურნალისტობის…