კატეგორია: ცვლადი

ნიუტონის კანონები ბავშვებისთვის

“შეგრჩა” არსებობს ასეთი თამაში – “შერჩენობანა” (“მგელობანას” სახეცვლილება), ერთი ადამიანი მსუბუქად კრავს ხელს მეორეს და ეუბნება, “შეგრჩა”. სანამ მეორე უკან არ “შეარჩენს” პირველს, მეორე “შერჩენილ” მდგომარეობაშია. ჰოდა, შეგრჩა, შეგრჩაო, მიყვიროდა იატაკზე გაფორთხვის წინ 9 წლის ძმა. ვერ ავიტანე პატარა ძმის…

ველი: დასაწყისი

ეს არის სულ პირველი სტატია, რომელიც „იბეჭდება“ „ველის“ ელექტრონულ ჟურნალში და შესაბამისად, დავიწყებთ მცირე „იყო და არა იყო რა”-თი. ერთ დღესაც ერთ აუდიტორიაში არაერთი „ფიზიკოსი“ ერთად შეთანხმდა იდეაზე, რომ საჭიროა ქართული სამეცნიერო ჟურნალის არსებობა. ზოგს წერა უნდოდა, ზოგიც ბავშვობის ჟურნალისტობის…

Back to top