ავტორი: მარიამ ბაღიშვილი

ახლო გალაქტიკიდან პერიოდულ რადიო სიგნალს ვიღებთ

კანადელი მეცნიერების გუნდმა აღმოაჩინა სწრაფი რადიო ამოფრქვევები (Fast Radio Burst), რომლებიც 16 დღის პერიოდით მეორდებიან. სწრაფი რადიო ამოფრქვევა (FRB) რადიო პულსია რომელიც სულ რამდენიმე მილიწამი ძლებს. ეს მაღალენერგიული პულსები ექსტრაგალაქტიკური მანძილებიდან მოდიან და დედამიწაზე მოღწევისას ამ ენერგიის დიდ ნაწილს კარგავენ….

თვითიზოლაცია ფიზიკოსებისთვის: 10 ინტეგრალი, რომელიც კარანტინში უნდა აიღო

“როგორ მოვაწყობდი? — ამბობს რესპონდენტი, ცოცხლდება, — როგორ და მთელ ქალაქს კარცერებით მოვფენდი.“ ნაჩქარევ ნაბიჯებს, შრომას და მეცადინეობას ნაჩვევი ჩვენი მკითხველი დღეს, ალბათ, თავს ერთგვარი ჩიხის წინაშე აღმოაჩენს. იმ დროს, როდესაც გარეთ თოვს და ვირუსიც დათარეშობს, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა შინ ყოფნას გვავალდებულებს….

Back to top