ავტორი: ნიკო გიორგაძე

კვანტური პეროტერმინიზმის კლასიკური დოქტორი

ნიუტონის კანონები ბავშვებისთვის

“შეგრჩა” არსებობს ასეთი თამაში – “შერჩენობანა” (“მგელობანას” სახეცვლილება), ერთი ადამიანი მსუბუქად კრავს ხელს მეორეს და ეუბნება, “შეგრჩა”. სანამ მეორე უკან არ “შეარჩენს” პირველს, მეორე “შერჩენილ” მდგომარეობაშია. ჰოდა, შეგრჩა, შეგრჩაო, მიყვიროდა იატაკზე გაფორთხვის წინ 9 წლის ძმა. ვერ ავიტანე პატარა ძმის…

დროის “შენელება” ფარდობითობის თეორიაში

ხალხს ყოველთვის აინტერსებს “რა დროს ესაა?”. მაგრამ არასოდეს – “რა დრო ესაა?”. მართლაც, ჩემო კარგო, რა დროზე მელაპარაკები, რაიმეგვარ შინაგან ინტუიციაზე თუ ყოველგვარი დამკვირვებელ-დასაკვირვებელისა და ცვლილების გარეშე არსებულ იდეაზე? უკანასკნელი შეკითხვის პირველ ნაწილზე პასუხის გაცემას არც შევეცდები, მაგრამ თუკი მომედავებით,…

ფიზიკა – მეცნიერება მოდელების შესახებ

“ოცნებობენ ფიზიკოსები სფერულ ძროხებზე ვაკუუმში?” ასეთი კურიოზით დავიწყებ: ერთ ფერმაში ძროხები აღარ იწველებიან. გაგიჟდნენ. დაუძახეს ინჟინრებს და ფიზიკოსებს, გვიშველეთო. ორ კვირაში ინჟინრებმა ელექტრული ძროხები მიიყვანეს ფერმაში, რომლებიც 3.1-ჯერ უფრო მეტს იწველიდნენ (შეიძლება ოდნავ მეტსაც). სამ თვეში მივიდნენ ფიზიკოსები და მოახსენეს…

ველი: დასაწყისი

ეს არის სულ პირველი სტატია, რომელიც „იბეჭდება“ „ველის“ ელექტრონულ ჟურნალში და შესაბამისად, დავიწყებთ მცირე „იყო და არა იყო რა”-თი. ერთ დღესაც ერთ აუდიტორიაში არაერთი „ფიზიკოსი“ ერთად შეთანხმდა იდეაზე, რომ საჭიროა ქართული სამეცნიერო ჟურნალის არსებობა. ზოგს წერა უნდოდა, ზოგიც ბავშვობის ჟურნალისტობის…

Back to top